Wordpress

Hakemistorakenne

Hakemistorakenne on järjestetty niin, että saman tilin alla voi olla useampia erillisiä sivustoja. Korvaa omaverkkotunnus.fi sivuston verkkotunnuksella.

/backups
/conf
/logs         
/omaverkkotunnus.fi
/omaverkkotunnus.fi/conf
/omaverkkotunnus.fi/logs    
/omaverkkotunnus.fi/htdocs 

/backups

Tämä hakemisto sisältää päivittäisen varmuuskopion tietokannastasi. Voit laittaa tänne myös omia varmuuskopioita, mutta ne poistetaan automaattisesti 7 päivän kuluttua. Täysi varmuuskopio, joka sisältää myös tämän hakemiston on tallennettu varmuuskopio palvelimelle salattuna.

/conf

Tämä hakemisto sisältää tili kohtaisia asetuksia kuten esimerkiksi lähtevän sähköpostin asetukset.

/logs

Tämä hakemisto sisältää tili kohtaisia lokeja kuten php-fpm virhe loki ja msmtp loki.

/omaverkkotunnus.fi

Tämän hakemiston alla on kaikki sivusto kohtaiset hakemistot.

/omaverkkotunnus.fi/conf

Tässä hakemistossa on sivusto kohtaisia asetustiedostoja.

/omaverkkotunnus.fi/logs

Tässä hakemistossa on sivusto kohtaisia loki tiedostoja kuten nginx access ja error loki.

/omaverkkotunnus.fi/htdocs

Tämä on sivuston julkinen hakemisto eli https://omaverkkotunnus.fi juuri hakemisto.

SSH yhteys palvelimelle

Voit kirjautua palvelimelle vain käyttäen suojattua SSH yhteyttä. Avaa terminaali ohjelma kuten PuTTY Windowsilla ja syötä palvelimen host nimi, tunnus ja salana. MacOS ja Linuxilla voit käyttää ssh komentoa. Komentoriviltä saat yhteyden kirjoittamalla (korvaa username ja serverhostname omallä käyttäjätunnuksella ja palvelimen host nimellä):

ssh username@serverhostname

Tiedostojen siirtäminen palvelimelle

Palvelin hyväksyy vain turvallisen yhteyden SSH:n kautta. Voit käyttää SFTP protokollaa tukevaa sovellusta tai komentoriviltä scp komentoa. Jos tarvitset graafista käyttöliittymää on Cyberduck yksi suosittu sovellus, joka toimii niin Windows kuin MacOS käyttöjärjestelmällä. Toinen suosittu tiedoston siirto sovellus on FileZilla. Olet saanut palvelimen nimen, käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostitse kun tilauksesi on toimitettu.

PHP sähköposti asetukset

Olemme estänyt ulos menevän SMTP liikenteen porttiin 25, koska PHP sovelluksissa on niin usein haavoittuvuuksia joita voidaan käyttää roskapostin lähettämiseen ja se vaikuttaa negatiivisesti kaikkiin palvelun käyttäjiin. Useimmat sovellut kuitenkin tarvitsee lähettää sähköpostia, joten olemme sallineet sen msmtp sovelluksen kautta. Se mahdollistaa jokaiselle käyttäjälle yksilölliset lähtevän sähköpostin asetukset. PHP on valmiiksi konfiguroitu käyttämään tuota sovellusta, sinun tarvitsee vain asettaa oma lähtevän sähköpostin palvelimen tiedot.

Voit esimerkiksi käyttää omaa Gmail tai Yahoo tunnustasi sähköpostin lähettämiseen. Ainoa rajoitus on se, että sinun täytyy käyttää suojattua (TLS) yhteyttä submission portilla (587). Sähköposti asetukset asetetaan tiedostoon /conf/msmtp.conf. Huom! Tiedon oikeudet täytyy olla 0600, muutoin lähettäminen ei toimi. Alla on esimerkit Gmailin ja Yahoon käyttämiseen. 

Gmail esimerkki:

account default
tls on
auth on
host smtp.gmail.com
port 587
from [email protected]
user username
password plain-text-password

Yahoo esimerkki:

account default
tls on
tls_starttls off
auth on
host smtp.mail.yahoo.com
port 587
from [email protected]
user username
password plain-text-password

Testataksesi sähköpostin lähetystä luo tiedosto demo_email.txt seuraavalla sisällöllä:

From: Tester <[email protected]>
To: You <[email protected]>
Subject: Hello World

Email sent using MSMTP

Käytä seuraavaa komentoa ja muista muuttaa [email protected] omaksi sähköpostiosoitteeksesi. Mikäli kaikki toimi saat demo_email.txt tiedostossa olleen sähköpostin omaan osoitteesesi. Voit tarkistaa /logs/msmtp.log tiedostosta toimiko sähköpostin lähetys.

cat demo_email.txt | /usr/bin/msmtp -C ~/conf/msmtp.conf --logfile ~/logs/msmtp.log -a default [email protected]

Crontab

Voit käyttää crontab:ia muokkaamalla tiedosto /conf/crontab. Jos tiedostoa ei ole niin voit luoda sen itse.

Ota käyttöön crontab muutokset komennolla:

crontab ~/conf/crontab

WP-CLI

Voit käyttää WP-CLI:tä komentoriviltä hallitaksesi Wordpressiäsi. Siirry Wordpress kansioosi omadomain.fi/htdocs ja aja komento wp tai vaihtoehoisesti voit ajaa komennon mistä vain antamalla sille polun Wordpressiisi alla näytetyllä tavalla:

wp --path=~/yourdomain.com/htdocs help

WP Cron

Jos haluat ajaa Wordpressin ajastetut toiminnot luotettavammin kannattaa asettaa Wordpress käyttämään oikeaa cronia. Ensimmäiseksi sinun tulee laittaa pois käytöstä Wordpressin oma cron muokkaamalla wp-config.php tiedostoa ja lisätä seuraava rivi siihen:

define('DISABLE_WP_CRON', true);

Tämän jälkeen muokkaa tiedostoa ~/conf/crontab ja lisää seuraava rivi siihen. Huom! Muista korvata https://yourdomain.com oman sivustosi verkkotunnuksella.

*/60 * * * wget -q -O - https://yourdomain.com/wp-cron.php?doing_wp_cron

Tämän jälkeen aktivoi muutokset ajamalla komento:

crontab ~/conf/crontab

FastCGI välimuistin tyhjennys

Voit tyhjentää välimuistin kutsumalla polkua /purge omalla sivustollasi. Turvallisuus syistä tätä voi kutsua vain suoraan palvelimelta eli sinun tulee kirjautua palvelimelle komentoriviltä. Esiasennettu Nginx Helper Wordpress lisäosa voi myös kutsua tätä automattisesti kun lisäät tai muokkaat sivua tai artikkelia.

Voit käyttää komentoriviltä curl komentoa ja kutsua purge toimintoa näin:

curl https://yourdomain.com/purge/path_to_page

Esimerkiksi etusivu:

curl https://yourdomain.com/purge/

Tallennustilakiintiö

Vaikka annamme ihan reilusti tallennustilaa niin käytämme tilan rajoitusta, jotta sitä riittää kaikille. Emme tällä hetkellä rajoita inode määrää, mutta voit olettaa sinulla olevan käytettävissä ainakin 500k inodea käytettävissä. Mikäli tarvitset enemmän suosittelemme omaa virtuaalipalvelinta.

Tarkista oma tallennuskiintiön tila komennolla:

quota -s

Varmuuskopio

Varmistuskopio on tallennettuna salattuna erilliselle palvelimelle. Teemme viikoittain (sunnuntaina) täyden varmuuskopion ja joka päivä inkrementaalin eli muutokset edellisestä täydestä varmuuskopiosta. Tarjoamme komentorivi työkalun, jolla voit hakea omia varmuuskopioitasi. Huom! tarvitset oman salausavaimen purkaaksesi varmuuskopion salauksen. Komento gpg –decrypt pyytää salausavainta kun ajat sen.

Listaa varmuuskopiot komennolla:

backup-helper list

Alla esimerkki listaus kommennosta backup-helper list

Date     Filename                           Size
Nov 13 01:17 tartarus-username-20161113-0215.tar.bz2.gpg          182857979
Nov 19 00:12 tartarus-username-20161119-0112-inc-20161113-0215.tar.bz2.gpg 4804847
Nov 20 01:04 tartarus-username-20161120-0202.tar.bz2.gpg          182824009
Nov 21 00:12 tartarus-username-20161121-0112-inc-20161120-0202.tar.bz2.gpg 930874
Nov 22 00:12 tartarus-username-20161122-0112-inc-20161120-0202.tar.bz2.gpg 1688229
Nov 23 00:11 tartarus-username-20161123-0111-inc-20161120-0202.tar.bz2.gpg 2505457
Nov 24 00:13 tartarus-username-20161124-0112-inc-20161120-0202.tar.bz2.gpg 3220819
Nov 25 00:12 tartarus-username-20161125-0111-inc-20161120-0202.tar.bz2.gpg 4135913
Nov 26 00:12 tartarus-username-20161126-0111-inc-20161120-0202.tar.bz2.gpg 4955579

Tiedostot nimetty -inc-[date].tar.gz2.gpg ovat inkrementaali varmuuskopioita täydestä varmuuskopiosta päivänä [date]. Esimerkiksi tartarus-username-20161126-0111-inc-20161120-0202.tar.bz2.gpg on inkrementaali varmuuskopio täydestä varmuuskopiosta tartarus-username-20161120-0202.tar.bz2.gpg joten palauttaaksesi tämän varmuuskopion sinun tulee ensin purkaa täysi varmuuskopio ja sen päälle inkrementaali varmuuskopio.

Listaa tiedostot varmuuskopiossa. Korvaa [FILENAME] varmuuskopion nimellä.

backup-helper download [FILENAME] | gpg --decrypt | bzip2 -d | tar -tpv

Pura yksittäinen tiedosto varmuuskopiosta [FILENAME]

backup-helper download [FILENAME] | gpg --decrypt | bzip2 -d | tar -xpv path/to/file